Migratie Monitor

13 november 2014

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Migratiemonitor, een instrument dat gemeenten inzicht geeft in de verhuisbewegingen in de gemeente en de motieven van verhuizende huishoudens. De Migratiemonitor wordt door Companen, Parantion en Di-visie ontwikkeld.

Parantion faciliteert voor deze Migratiemonitor ‘het datamanagement’. Hoe? Met behulp van de Parantion Web Survey komt data vanuit de verschillende bronnen samen. Verhuizende huishoudens vullen een enquete in, en gemeenten leveren data aan. Al deze gegevens worden doorgestuurd naar de Migratiemonitor.

De Migratiemonitor levert gemeenten waardevolle informatie rond vraagstukken over city-marketing, de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties, forensisme, etc. De Migratiemonitor geeft antwoord op vragen als:

  • Hoeveel mensen verhuizen er in een gemeente?
  • Wie komen er in een gemeente wonen, en wie vertrekken er?
  • Waarom vertrekken huishoudens, en waarom komen andere huishoudens er juist wonen?
  • Hangt dit samen met het woonmilieu in de gemeente, het woningaanbod of juist het voorzieningenniveau?

Deelnemende gemeenten hebben via een aantrekkelijke webomgeving altijd actueel inzicht in de ontwikkelingen rond de migratie van, naar en binnen de gemeente. De Migratiemonitor wordt door adviesbureau Companen ontwikkeld. Parantion levert de ‘motor’ voor de monitor, de database-tool waarin alle gegevens worden verzameld en geanalyseerd. Di-visie verzorgt de vormgeving van de website. Binnenkort is een demo-omgeving beschikbaar.

Bent u geïnteresseerd in de Migratiemonitor dan kunt u contact opnemen met Jeroen Lijzenga van Companen via de mail: lijzenga@companen.nl of via telefoonnummer: 026-3512532.

Parantion voert naast het digipanel verscheidene andere onderzoeksprojecten uit binnen de overheidsector, denk aan Benchlearning.org, burgertevredenheids onderzoeken, imago onderzoeken, of digipanels. Maar ook op het vlak van online ontwikkeling biedt Parantion overheidsinstanties de instrumenten voor bijvoorbeeld 360 feedbacks, assessments en e-portfolio’s.

Comments are closed.