Bench Learning

Parantion voert naast Benchlearning.org verscheidene andere onderzoeksprojecten uit binnen de overheidsector, denk aan digipanels, burgertevredenheids onderzoeken, imago onderzoeken, of een migratiemonitor. Maar ook op het vlak van online ontwikkeling biedt Parantion overheidsinstanties de instrumenten voor bijvoorbeeld 360 feedbacks, assessments en e-portfolio’s.

5 november 2014

Het verbeteren van digitale dienstverlening bij de overheid! Daar gaat het om bij Benchlearning.org.

Benchlearning.org meet kwaliteiten op het gebied van: IT, Governance, Strategie en Processen en biedt zo een totaal en gedetailleerd beeld van de huidige kwaliteit van de digitale dienstverlening. Door dit naast andere organisaties te leggen, leren overheidsinstanties van elkaars best practices.

Parantion heeft als partner van Benchlearning.org de complexe vragenlijst mede ontwikkeld. Deze vragenlijst wordt online twee maal per jaar ingevuld door de gemeenten. Daarnaast zorgt Parantion ervoor dat de data uit deze vragenlijst wordt ‘vertaald’ naar de website.

Het initiatief tot de benchlearning.org is 3 jaar geleden ontstaan door samenwerking tussen Cascadis, PWC, Universiteit Twente, RZadvies en Parantion. Zij zagen dat de ambitie en het gewenst tempo als het gaat om ICT ontwikkelingen van de rijksoverheid achterblijven bij de wensen van gemeenten en lokale overheden

Een tool als Benchlearning.org is er nog niet. In het spectrum van benchmarks bevindt benchlearning.org zich in een niche. Wat benchlearning uniek maakt is de combinatie van de wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst ontwikkeld door PWC en Universiteit Twente, met de concrete adviezen, best practices en heldere vergelijkingen met collega-gemeenten. Hierdoor geeft de benchmark antwoord op 2 belangrijke vragen:

  1. (Hoe) kan ik efficiënt mijn digitale dienstverlening verbeteren?
  2. Hoe doen mijn collega’s dat bij andere overheidsorganisaties?

Meer weten over de Benchlearning.org? Kijk dan op www.benchlearning.org

Parantion voert naast Benchlearning.org verscheidene andere onderzoeksprojecten uit binnen de overheidsector, denk aan digipanels, burgertevredenheids onderzoeken, imago onderzoeken, of een migratiemonitor. Maar ook op het vlak van online ontwikkeling biedt Parantion overheidsinstanties de instrumenten voor bijvoorbeeld 360 feedbacks, assessments en e-portfolio’s.

Comments are closed.