Learning Analytics

Met het online leer en ontwikkelplatform Scorion bevorderen we de talent ontwikkeling van mensen. Maar geven tegelijkertijd inzicht in het leerproces, van individueel niveau tot organisatie niveau! Scorion kent 4 principes waarom waar door het zeer geschikt is voor Learning Analytics: Alles is een variabele. Alles is meetbare en alle data is met elkaar te vergelijken Toegankelijkheid van data. Open standaarden, waardoor koppelen met andere databronnen mogelijk is. Scorion is veilig. We voldoen aan hoogste beveiligingsnormen en binnen de Private cloud zijn uw gegevens gegarandeerd veilig. Flexibel én gebruiksvriendelijk. Met een aantal slimme tools kun u zelf vragenlijsten maken, variabelen creëren en delen. En eigen grafieken, tabellen en rapportages opmaken. Scorion wordt al enkele jaren toegepast bij Hogescholen, Universiteiten en en complexere medische opleidingen. Iedere actie, verrichting of toetsmoment wordt binnen scorion vastgelegd, en in heldere grafiek weergegeven. Zowel op kwantitatief niveau en op kwalitatief niveau. Hierdoor ontstaat een helder beeld! Ook een longitudinaal beeld van student of klas, of een transversaal beeld over opleiders is zo eenvoudig te creëren. Door gebruik te maken van de nieuwste technieken, zoals HTML5 en ook de hybride App, zijn de mogelijkheden voor het verzamelen en analyseren van data eindeloos. Scorion Learning Analytics: Talent moet je niet aan toeval overlaten.

30 september 2014

Learning Analytics, een zoveelste hype, of voegt het echt iets toe aan onze kennis over hoe mensen leren en hun talent ontwikkelen?

Comments are closed.