Kwaliteitspaspoort

Een helder beeld geven en verbeteren van de kwaliteit van uw medewerkers. Dit doet u met het Scorion Kwaliteitspaspoort. Het kunnen aantonen dat medewerkers over de juiste kwalificaties en vaardigheden beschikken komt landelijk steeds meer onder de aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de Big-registraties binnen de gezondheidszorg. Dit kwaliteitspaspoort geeft niet alleen helder beeld over de kwaliteiten en kwalificaties, maar zorgt er ook voor dat deze continu verbeterd kunnen worden.

Investeren in kwaliteit643x400 kwaliteitspaspoort

Investeren in de opleiding van werknemers loont! Beleidsmedewerkers, kwaliteitscontrollers en HR adviseurs binnen de zorg en de overheid weten dit. Een helder beeld van de opleiding en ontwikkeling is hierbij cruciaal.

Hoe werkt dit met Scorion?

Het Kwaliteitspaspoort zorgt ervoor dat u online perfect zicht hebt op het functioneren van uw medewerkers en hoe zij zich ontwikkelen. Iedere werknemer heeft zijn eigen online omgeving. Van hieruit worden alle competenties en vaardigheden in kaart gebracht, ook ten opzichte van vereiste competenties of kwalificaties. De werknemer kan zelf zien hoe hij of zij er voor staat, een afdelingshoofd ziet hoe zijn afdeling functioneert en de HR medewerker heeft een helder beeld van de kwalificaties over de gehele organisatie heen.

Waarom met Scorion?

Scorion is een generiek product. Dit betekent dat het Kwaliteitspaspoort vrijwel volledig op de wensen van uw organisatie aangepast kan worden. Hierdoor zorgen wij dat het niet alleen uw eigen competenties bevat, maar bijvoorbeeld ook altijd in de huisstijl van uw organisaties is opgemaakt. Scorion kent een heldere interface. Het is voorzien van de nieuwste beveiligingstechnieken, en is vanzelfsprekend met tablet of smartphone bereikbaar door middel van de eigen Scorion App.

on juli 28 • by

Comments are closed.