Functies

Hoe is Scorion Talent opgebouwd?

Scorion Talent is modulair opgebouwd. De kern bevat de gebruikers, dit zijn professionals en studenten. Hieromheen zitten de modules/functies van Scorion Talent. Gebruikers kunnen afhankelijk van de verschillende modules/functies gekoppeld worden aan een adresboek, in een groep worden gezet en er kunnen bepaalde rollen aan de gebruikers worden toegekend.

Scorion Talent is opgebouwd uit de volgende modules/functies:

  • De portfoliomodule (bewijsstukken zoals filmpjes, web-lectures, of documenten toevoegen en laten beoordelen).
  • De feedbackmodule (een formulier kan op basis van een profiel worden ingevoegd of klaargezet, zelf worden ingevuld of verzonden worden naar feedbackgevers uit een adresboek, waarna een rapport wordt gemaakt).
  • De beoordelingsmodule (cijfers vastleggen, beoordelen en voortgangsrapportage, waarbij een beoordelingsformulier kan worden afgesloten met een digitale handtekening).
  • De EVC module (speciaal voor het uitvoeren van EVC/EVP procedures of vergelijkbare processen, bewijs toevoegen en een EVC rapport genereren. Bijzonder aan deze werkstroom is dat er meerdere beoordelaars kunnen deelnemen).
  • De managementmodule (Learning analytics).
  • Peer-Feedback module (groepsleden beoordelen zichzelf en elkaar, online, met één enkele vragenlijst).

 

Scorion Talent portfolio’s

Eén van de modules en tegelijkertijd functies van Scorion is Portfolio. Het is dus mogelijk om allerlei soorten bestanden toe te voegen aan Scorion. Samen met alle toets- en beoordelingsmogelijkheden ontstaat een unieparantionframework-compleetke combinatie van functies. U kunt als opleiding mappen maken waar materiaal in klaargezet kan worden of waarin studenten stukken kunnen inleveren. Een docent kan daar een ‘deadline’ aan koppelen, waarna een document niet meer ingeleverd kan worden. Tot zover niks nieuws denkt u misschien. Maar dit document kan worden gekoppeld aan een beoordelingsformulier dat door een docent zelf is toegevoegd. Het is daardoor mogelijk om de beoordelingen bij een document niet als een PDF bestand bij het document op te slaan, maar echt als data. Bovendien is het mogelijk om met deze waarden de voortgang weer te geven in grafieken voor de student of docent, door de tijd heen.plasdagboekje-arts

De Scorion portfolio’s worden veel gebruikt door opleidingen waar verschillende stages of veel verslagen worden gemaakt en waarbij het van belang is dat de student en docent of de opleiding goed zicht hebben op de voortgang. Dit zijn bijvoorbeeld verpleegkunde opleidingen, Pabo’s, lerarenopleidingen, maar ook de opleiding Economie en Recht maakt er gebruik van.

 

Medisch E-portfolio

Parantion biedt met Scorion E-porfolio voor co-assistenten, een compleet online ontwikkel- en volgplatform voor het coschappen traject. Het E-portfolio wordt inmiddels voor bijna alle soorten medische opleidingen in Nederland gebruikt. De huisartsen in opleiding in Nederland, de AIOS werken bijvoorbeeld met het digitaal portfolio van Parantion. Maar ook de Bachelor en de masters van de geneeskunde opleidingen van het UMCG in Groningen werken digitaal. Het volledig nieuwe curriculum G2020 is daar nu geheel digitaal geïmplementeerd. Sinds ruim een jaar is ook het E-portfolio voor Tandheelkunde digitaal. Zie ook de presentatie op het NVMO congres 2014 over de succesvolle implementatie.

Door nauwe samenwerking met Isala Academie is het Scorion E-portfolio geheel ingericht volgens eisen en eigenschappen van de complexe medische opleidingen.

Zicht op voortgang

Met het E-portfolio voor co-assistenten is het mogelijk om online de ontwikkeling en progressie tijdens de verschillende stages helder in beeld te houden. De co-assistent heeft zijn eigen online portfolio waarin beoordelingsformulieren, behandelplannen en evaluaties, ingevuld en bewaard kunnen worden.

Begeleiders en beoordelaars hebben binnen het Scorion medisch E-portfolio voor co-assistenten ook een eigen omgeving. Vanuit hier hebben zij zicht op de co-assistenten en kunnen zij de co-assistenten beoordelen. Begeleiders en beoordelaars kunnen mogelijk zelf beoordelingsformulieren maken, bestaande aanpassen, maar kunnen ook met één druk op de knop beoordelingsrapportages genereren.

Zelf doen

Het medisch e-portfolio is flexibel en generiek van opzet. Dit betekent dat een organisatie of beoordelaar bijvoorbeeld eigen beoordelingsformulieren kan maken of bestaande kan aanpassen. Groepen studenten kunnen eigenhandig beheerd worden en zelfs de interface van het portfolio kan door u zelf aangepast worden. Hierdoor hoeft u niet voor iedere verandering de telefoon te pakken of een mail te sturen.

Tijd en kosten besparend

Door deze generieke opzet van het online portfolio bespaart u enorm veel tijd en kosten. Er circuleren geen duizenden papieren beoordelingsformulieren meer door de organisatie. Uw data is veilig opgeslagen en alleen voor u toegankelijk.

Voor meer informatie kunt u onze brochure bekijken: Scorion Medisch E-portfolio

Scorion Talent: Online Feedback en Online Toetsing

Hoe vertel je wat Scorion is of kan? Dat is lastig want het kan heel veel. Is het een toetsinstrument? Ja en nee. Is het een Portfolio? Ja en Nee. Scorion is vooral een platform. Een platform dat wel meer dan 20 verschillende toetsvormen ScreenHunter_145 Sep. 08 21.27in zich heeft. En toch is het geen toetsinstrument. Je kunt het namelijk ook als portfolio gebruiken of als feedback instrument.
Wat is het dan wel? Scorion wordt ingericht op uw curriculum. Het is het eerste toetssysteem dat alle handelingen, toetsen, werkzaamheden vast kan leggen zodat u altijd zicht heeft op de voortgang.

Dat geldt voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve voortgang. Een voorbeeld is het Co-schappen portfolio, 25 vakgebieden waar een stage van twee weken moet worden gelopen. En voor iedere stage werd vroeger een boekje bijgehouden. Nu zitten de 400 formulieren in 25 digitale boekjes en heeft een coBlackboard_logoördinator altijd actueel zicht op de voortgang en kwaliteit.

Een heel andere toepassing in hetzelfde platform is de Peer-evaluatie tool zoals deze met en voor de Technische Universiteit Delft is ontwikkeld. Studenten werken in teams aan een ontwerp van een vliegtuig. De docent ziet relatief weinig van het proces. Met de Peer-evaluatie, dat is gekoppeld aan de Black Board leeromgeving, kunnen alle studenten elkaar in een formulier beoordelen op basis van Rubrics.

 

Scorion Talent: De App

Iedereen met een inlogcode in Scorion, kan ook de Scorion App gebruiken. Met de Scorion App wordt één van de belangrijkste functies van Scorion in een handomdraai bereikbaar. Al uw nieuwe taken komen via een Scorion notificatie binnen op uw smartphone of tablet. Android, Windows of Apple; het maakt ons niet uit wat u gebruikt.

medical-portfolio-artikelEen beoordeling, 360 feedback of een groeidocument voor passend onderwijs in het basisonderwijs. Allemaal eenvoudig via de app in te vullen. Nieuw in de app is dat u ook direct de rapporten of grafieken kunt bekijken. Eén app dus voor allerlei verschillende toepassingen. Doordat we uw eigen logo’s in de app kunnen toepassen, denken uw klanten en gebruikers dat het uw eigen app is.

Voor de functies van onze andere onderzoekstool, Easion Survey, klik hier: Easion Survey Functies

on juli 17 • by

Comments are closed.