Our Saxion World


Oursaxionworld.com is een uniek online platform binnen het hoger onderwijs. Oursaxionworld.com is een interactieve wereldkaart waarop alle connecties van Saxion online in beeld worden gebracht.

Het is een online alumniplatform, een stagebank, een etalage voor showcases en nog veel meer. Wereldwijd kunnen studenten, alumni, medewerkers, bedrijven, en kennisinstellingen hun kennis delen, ervaringen uitwisselen en samenwerken.

Parantion zorgt met behulp van online leer- en ontwikkelplatform Scorion voor de koppeling en verbinding van alle gegevens. De kracht van het instrument is het kunnen verwerken van verschillende complexe datasets. Binnen het hoger onderwijs wordt Scorion zo bijvoorbeeld ingezet om inzicht te krijgen in Learning Analytics. Voor ‘Our Saxion World’ zorgt Scorion ervoor dat verschillende gegevens vanuit SURF Conext, Twitter, Linkedin en Saxions stagebank gebundeld worden.

Nieuw is de app. Deze is zo goed als gereed en wordt momenteel uitgebreid getest. De OurSaxionWorld app werkt op de meestgebruikte mobiele apparaten zoals android en apple. Studenten kunnen zien wie van hun ‘vrienden’ in de buurt zijn, ermee chatten etc.

ScreenHunter_521 Jun. 04 11.27

Deze bundeling van gegevens wordt via oursaxionworld.com op een grafische manier weergegeven. Parantion heeft samen met Saxion HBS en Osage zo een uniek platform gecreëerd waarin cijfers en gegevens worden vertaald naar interactieve beelden.

on augustus 4 • by

Comments are closed.