Groeidocument.nl

Het groeidocument ondersteunt scholen en samenwerkingsverbanden bij het aanvragen en toekennen van extra ondersteuning. Het is een instrument dat helpt om handelingsgericht arrangeren (HGA) in de praktijk succesvol vorm te geven.

Het digitale groeidocument is ontwikkeld in samenwerking met SWV Unita en gedigitaliseerd door Parantion.

Een aantal samenwerkingsverbanden is op basis van het ontwikkelde groeidocument bezig, Meestal zijn een paar aanpassingen aan de inhoud nodig omdat per SWV net iets anders wordt gewerkt. Dit geldt ook voor het proces van hoe er met het groeidocument wordt gewerkt. Wilt u dit wellicht ook? Dan plannen we graag samen een korte bijeenkomst in waarin we u graag meer laten zien, en zorgen we dat onder andere beheerders en IB’ers een korte scholing krijgen over de werking.

Voor meer informatie over het groeidocument kunt u terecht op de website: www.groeidocument.nl en kunt u onze brochure bekijken over het groeidocument: Scorion het online groeidocument

on augustus 6 • by

Comments are closed.